Avaleht

Ettevõtte missioon on olla usaldusväärne partner ja toetada professionaalsete finantsalaste nõuannetega Teie ettevõtte arengut.

Selleks, et raamatupidamine oleks ülevaatlik, tuleb esmalt saada aru, miks seda tehakse. Ma ei tee midagi juhuslikult. Kõik toimub kaalutletult ja kooskõlastatult kliendiga. Numbrid võivad anda ettevõtte kohta väga palju olulist infot, kui need on läbimõeldult aruandesse paigutatud.

Ettevõtte eesmärk on leida parimad lahendused konkreetse kliendi vajadusi silmas pidades. Mõtlen kliendiga kaasa ja arutlen, vajadusel konsulteerin audiitoriga ja erinevate ametkondadega.

Teenus toimib hästi siis kui kõik osapooled teavad mida nad teevad, miks nad teevad ja mis ajaks nad teevad. Koostöös klientidega panen paika ajad, tegevused ja tulemused.  

Oma sisult müüb raamatupidamisteenuse pakkuja ikkagi usaldust, mistõttu on oluline usalduse tekitamine Teis, kui potensiaalses kliendis.

Andmete säilitamine ja kasutatav tarkvara.

Teil kui ettevõtjal lasub kohustus säilitada raamatupidamisdokumente 7 aastat. Teil peab olema mistahes ajahetkel võimalik kontrolli läbiviivale isikule esitada nii alg- kui ka koonddokumendid oma ettevõtte minevikust. Seetõttu on oluline, et Teie teenusepakkuja kasutaks legaalset tarkvara, millega kaasneb tarkvaratootja poolne klienditugi ning garantii. Kõike võib juhtuda, mistõttu on oluline andmete säilitamine või siis nende taastamine.

Raamatupidamisteenuse sisu ja selle ülesehitus.

Teenuse sisu ja selle ülesehituse eesmärk on lahendada Teie probleeme. Hästi korraldatud raamatupidamine annab Teile vastused, kas liigute seatud eesmärkide suunal või kui kaugel Te seatud eesmärgist olete. Raamatupidamine loob Teile soodsa pinnase õigete otsuste langetamiseks ning parimate lahenduste leidmiseks.Hea teenus või teenusepakkuja on see, kes kuulab ära Teie mured ja pakub neile lahendused, mitte ei keskendu sellele, mida seni on valesti tehtud.