Aastaaruanne

Aastaaruanne on suurepärane võimalus esitleda oma saavutusi ja tulevikuplaane.

Aastaaruanne on üheviisi kohustus kui ka võimalus. Kohustus on seda iga majandusaasta lõppedes kuue kuu jooksul esitada. Võimalus on aga läbi aruande äratada huvi investorites, suurendada usaldust laenuandjate silmis.

Raamatupidamise aastaaruanne koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja lisadest.

Majandusaasta aruanne koosneb kahest mahukast osast: aastaaruandest ja tegevusaruandest.

Aruandele lisatakse veel audiitori järeldusotsus (auditi kohustuslikkuse korral) ja majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.

Suhtun ettevõtte aastaaruande koostamisse suure pühendumuse ja põhjalikkusega.

Aastaaruande koostamine on pikk protsess, mis võib mõnikord kesta kuid.

CATHYCAR OÜ poolt kokku pandava majandusaasta aruande koostamise protsess sisaldab:

  •           Kogu raamatupidamise kokkuvõtmist majandusaasta raames;.
  •           Saldode kontrolli ja võrdlemist;
  •           Koostöös kliendiga inventuuride läbiviimist;
  •           Aruandenumbrite analüüsi ja nende sisu selgitamist;
  •           Nõuetekohase aruande vormistamist.

 

CATHYCAR OÜ poolt vormistatava aastaaruande tulemus on:

  •           Aruanne, mis kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte majandustulemust;
  •           Aruanne, mille sisu ja vormi osas ei pea häbi tundma;
  •           Aruanne saab vormistatud  kliendile vähese vaevaga ja tähtaegselt.