Personali ja palgaarvestus

Kui ettevõttes töötab tõeliselt andekas ja suurepärane inimene, siis ta kannab väärtusi ja ettevõttekultuuri, mida ei saa asendada!

Seetõttu on oluline, et kõik mis on seotud töötajatega oleks korraldatud parimal viisil.

Otsused, mis puudutavad inimeste töötasusid, peaksid ettevõtetes olema väga põhjalikult läbimõeldud. Täpne, arusaadav ning seadustega kooskõlas olev arvestus minimaliseerib arusaamatusi, mis võivad inimeste vahel tekkida.

Personali –ja palgaarvestus sisaldab:

  • Töötajaga sõlmitava töölepingu vormistamist koostöös kliendiga;
  • Vajalike avalduste koostamist maksuarvestuseks. Näiteks avaldus tulumaksuvaba miinimumi kinnipidamiseks;
  • Palgaarvestus, mis sisaldab lisaks töötasule ka kõiki muid arvestamisele ja ka tasumisele kuuluvaid tasusid. Näiteks puhkusetasud, ajutise töövõimetuse hüvitised, preemiad, kompensatsioonid;
  • Puhkuste ajakava koostamist ja puhkuse reservi arvestust;
  • Töölepingute lõpetamise vormistamist, lõpparvete arvestust.

CATHYCAR OÜ poolt korraldatava personali- ja palgaarvestuse tulemus on:

  • Rahulolevad töötajad, sest neil on kindlustunne oma tasude arvestamise õigsuses;
  • Seadustele vastav maksuarvestus;
  • Nõuetekohane dokumentatsioon;