Teenused

Hästi korraldatud raamatupidamine on eduka äri vajalik kaaslane.

Raamatupidamisteenuse olen üles ehitanud koostööna oma klientidega. Kaardistan Teie ettevõtte vajadused ja loon terviksüsteemi, mis annab selge ülevaate Teie ettevõtte varadest, kohustustest ja omakapitalist.

Korraldan isiklikult kõik raamatupidamisega seonduva  alates algdokumentidest kuni aastaaruande koostamiseni. Annan nõu raamatupidamise ja maksudega seotud küsimustes.

CATHYCAR OÜ poolt tehtav raamatupidamisteenus sisaldab:

  • Kontrolli algdokumentide nõuetekohasuse üle. Nõuetekohasusest saab alguse kogu raamatupidamine ja maksuarvestus (käibemaks, tulumaks, sotsiaalmaks);
  • Tööle eelneb analüüs – koos ettevõtte esindajaga hindame mida ja kuidas teha, et raamatupidamine annaks soovitud tulemuse. Koheselt õigesti kajastamine välistab hilisemad kulutused ümbertegemiseks;
  • Maksuarvestus on väga oluline lüli raamatupidamises. Korrektne maksuarvestus annab meelerahu ja võimaldab pühenduda oma ettevõtte tegemistele.

 Minu poolt teostatava raamatupidamise tulemuseks on:

  • Loon ülevaate kliendi ettevõtte majandustegevusest: esitan kokkulepitud vormil ja tähtaegadel aruanded eelneva perioodi tulemustest (kuu, kvartal,aasta);
  •  Detailne objektiarvestus annab selge ülevaate kuidas üks või teine töölõik (allüksus, osakond, projekt) end ära tasub ning toob välja vajaduse muudatusteks;
  • Tegelikkus versus eelarve. Raamatupidamine peab võimaldama kõrvutada eelarvet tegelikkusega, et teha vajalikud otsused veelgi paremate tulemuste saavutamiseks. Eelarvestamisest pole kasu, kui me ei kõrvuta seda tegelikkusega.
  • Käesoleva perioodi tulemust saab võrrelda varasema ja tulevase perioodi tulemusega.