Töötukassa nõukogu kinnitas 2012. majandusaasta aruande

Töötukassa nõukogu kinnitas 2012. majandusaasta aruande

 

Töötukassa nõukogu kinnitas audiitori poolt märkusteta jäänud 2012. majandusaasta aruande.

Töötukassa nõukogu esimehe Tarmo Kriisi sõnul võib aastale tagasi vaadates esile tuua, et ka eelmisel aastal kasvas märgatavalt töötukassa abil oma kvalifikatsiooni tõstvate inimeste arv. Kui 2011. aastal osales tööturuteenustel iga viies, siis 2012. aastal juba iga kolmas töötukassa klient, lisas ta.

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul usaldasid tööandjad töötukassale 2012. aastal vahendada üle 50 000 erineva töökoha, mis tähendab et töötukassa vahendada on ligi pool kõikidest Eestis pakutavatest töökohtadest. Veel lisas Paavel, et tõenäoliselt käesoleval aastal töötute arvu vähenemine jätkub, kuigi tõenäoliselt mitte sama kiires tempos kui eelnevatel aastatel.

2012. aasta lõpuks oli töötukassa netovarade maht 469,4 miljonit eurot, millest 208,5 miljonit eurot moodustas töötuskindlustushüvitiste sihtfond, 92,8 miljonit eurot koondamise ja tööandja maksejõuetuse hüvitise sihtfond, 37,1 miljonit eurot reservkapital ja 122,7 miljonit eurot tulem.

2012. aastal laekus töötajate kindlustusmaksetest 137,1 miljonit eurot ja töötuskindlustushüvitistena maksis töötukassa välja 36,7 miljonit eurot.

Tööandjate kindlustusmaksetest laekus 73,8 miljonit ja hüvitistena maksis töötukassa koondamise ja tööandja maksejõuetuse sihtfondist välja 12 miljonit eurot.

Kokku oli töötuskindlustuse kulu (hüvitised, sotsiaalmaks hüvitistelt) eelmisel aastal 57,7 miljonit eurot.

Investeeringu- ja intressituluna teenis töötukassa 2012 aastal 4,3 miljonit eurot. Keskmiseks tootluseks kujunes 1%.

2012. aastal alustas tööturuteenustes osalemist 27% võrra rohkem inimesi kui 2011. aastal.

 

=> Töötukassa nõukogu kinnitas 2012. majandusaasta aruande.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>